มาร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีความหมายเพื่อเด็กๆ ในประเทศไทย

27 April, 2016

มาร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีความหมายเพื่อเด็กๆ ในประเทศไทย


S.A.M สิงคโปร์แมทส์ สถาบันที่มาพร้อมหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับโลกเน้นพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ


 
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาปัจจุบันถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายผู้ปกครองจำนวนมากมองหาสถานที่เรียนที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างชัดเจน
 
โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นรากฐานกระบวนความคิดที่สามารถนำไปปรับใช้กับวิชาสำคัญอื่นๆได้อีกมาก และถ้าจะมองหาต้นแบบที่ดีติดระดับโลกหลายคนเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนจากประเทศสิงคโปร์เพราะถ้าวัดผลคะแนนคณิตศาสตร์ผู้ที่เรียนมาจากหลักสูตรของสิงคโปร์มีคะแนนความสำเร็จสูงสุดระดับโลก โดยอ้างอิงจากคะแนน The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)  ตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบัน 
 
และเพื่อให้คนไทยเองก็สามารถเข้าถึงหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับโลกเช่นนี้ได้สถาบัน  “S.A.M สิงคโปร์แมทส” จึงเป็นผู้เดียวที่นำเข้าหลักสูตรนี้และก็มีผลตอบรับเป็นอย่างดีใช้ระยะเวลาเพียง 3 ปีสามารถขยายสาขาได้กว่า 30 แห่งทั่วประเทศ
 
www.ThaiFranchiseCenter.com ในฐานะที่มีฐานข้อมูลแฟรนไชส์มากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยมองเห็นถึงอัตราการเติบโตของสถาบันอย่างงดงามจึงยกให้ S.A.M สิงคโปร์แมทสเป็นดาวเด่นแฟรนไชส์ที่น่าสนใจ พร้อมนำเสนอข้อมูลเบื้องหลังของความสำเร็จที่เราควรเรียนรู้ว่าธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายและกว่าจะมีวันนี้ต้องผ่านกระบวนการทางความคิดอะไรกันบ้าง
 
จุดเริ่มต้นธุรกิจคืออยากสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้น


 
เราพูดคุยกับคุณพลเอก ตั้งเจริญ ผู้ก่อตั้งสถาบัน S.A.M สิงคโปร์แมทส โดยเล่าถึงที่มาที่ไปของธุรกิจนี้ว่า

เริ่มมาตั้งแต่ปี 2555 คุณพลเอกกล่าวว่า “เรามีความคิดว่าธุรกิจการศึกษาที่เราทำนี้นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำธุรกิจ แต่มันเป็นสิ่งที่เราอยากทำตามแรงบันดาลใจเพื่อมอบการศึกษาให้กับเด็กในรุ่นลูกของเรา เราเชื่อว่าการให้การศึกษากับเด็กนั้นต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก ต้องถ่ายทอดความรู้ด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่เป็นอย่างดีและสิ่งสำคัญคือต้องช่วยให้เขารักการเรียนเพื่อการศึกษาที่ดีในอนาคต  ยิ่งอยู่ในธุรกิจนี้นานเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใจเด็กและความคาดหวังของผู้ปกครองมากขึ้น” 
 
ที่เราให้ความสำคัญกับคณิตศาสตร์นั้นเพราะเรารู้ว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการคิดเลข แต่คณิตศาสตร์สอนให้เราเข้าใจตรรกะทางการคิดและการคิดวิเคราะห์ ซึ่งหากจะเลือกเรียนคณิตศาสตร์ก็อยากให้ได้เรียนกับหลักสูตรที่ดีที่สุดและเริ่มต้นให้ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งในที่สุดเราก็สามารถนำหลักสูตรคณิตศาสตร์ตรงมาจากประเทศสิงคโปร์มาให้เด็กไทยได้เรียนแบบเดียวกันกับเด็กสิงคโปร์ 

หลักสูตรคณิตศาสตร์จากสิงคโปร์ ทั่วโลกให้การยอมรับ

สิงคโปร์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับสูงสุดของประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก โดยวิชาพื้นฐานที่สิงคโปร์เน้นเป็นพิเศษคือเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภาษา ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนของสิงคโปร์นี้จึงเน้นที่ความเรียบง่าย มีความชัดเจน เข้าถึงได้ สัมพันธ์จากชีวิตจริง และหลักสูตรพิเศษที่เป็นคณิตศาสตร์ในภาคภาษาอังกฤษมุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นการแก้ไขโจทย์ปัญหา

โดยใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยที่ “เด็กทุกๆคน” ต้องเข้าใจ โดยจะไม่เลือกเฉพาะเด็กฉลาดหรือเด็กเก่งกว่าเพราะทุกคนต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานแบบเดียวกันหมด
                                     
S.A.M สิงคโปร์แมทส เป็นตัวแทนผู้เดียวในประเทศไทยที่นำเข้าหลักสูตรคณิตศาสตร์ตรงจากสิงคโปร์


 
คุณพลเอกพูดถึงการนำเข้าหลักสูตรนี้จากประเทศสิงคโปร์ว่า เป็นการซื้อรูปแบบธุรกิจจาก S.A.M (Seriously Addictive Mathematics) ซึ่งเป็นสถาบันคณิตศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสิงคโปร์และเมื่อ 5 ปีก่อนก็เริ่มทำการขยายสาขาและหาตัวแทนในต่างประเทศ

ซึ่ง S.A.M สิงคโปร์แมทสเป็นตัวแทนในประเทศไทยเพียงเจ้าเดียวเท่านั้น โดยตำราเรียนทุกระดับจะเป็นภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งเด็กไทยที่เรียนกับเราจะได้มีโอกาสเรียนหลักสูตรนี้เช่นเดียวกันกับเด็กสิงคโปร์
 
ธุรกิจการศึกษาเมื่อ 5 ปีก่อนนี้มีการแข่งขันที่สูงแต่การเลือกรูปแบบวิชาที่เน้นเฉพาะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กยังมีคนทำไม่มากนักโดยเฉพาะกับกลุ่มอายุผู้เรียนที่เน้นตั้งแต่เด็กเล็กถึงชั้นประถม  แม้ว่าสถาบันกวดวิชาหลายแห่งจะเปิดสอนคณิตศาสตร์โดยอ้างอิงจากหลักสูตรสิงคโปร์

แต่ลักษณะในด้านรูปแบบการเรียนการสอนนั้นก็ยังคงต่างจากหลักสูตรของ S.A.M สิงคโปร์แมทส ซึ่งผู้บริหารทุกสาขาจะได้รับการฝึกอบรมและได้รับการรับรองตรงจากประเทศสิงคโปร์
 
ด้วยเหตุนี้เมื่อเริ่มเอาหลักสูตรจากสิงคโปร์มาทำการตลาดจึงได้รับความนิยมจากผู้สนใจจำนวนมากทั้งในแง่ของผู้ที่อยากเรียนและผู้ที่สนใจอยากร่วมลงทุนทำให้ภายในระยะเวลาแค่ 2 ปี สามารถขยายสาขาได้กว่า 30 แห่งถือเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่ดีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
               
หลักสูตรการเรียนการสอนของสิงคโปร์แมทส์


 
การเรียนการสอนนั้นเราจะมีสองส่วนคือ 1. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในห้องเรียน ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์และสื่อการสอน และ 2. การเรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัดเพื่อฝึกหัดซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองให้เรียนรู้ผ่านจะเน้นการใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะ เริ่มแก้ไขปัญหา อย่างเป็นลำดับขั้น 

เด็กสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ อนุบาล 3 ปี  ประถมต้น 3 ปี และประถมปลาย 3 ปี (ช่วงอายุคือตั้งแต่ 4-12 ปี)  นี่คือการเรียนที่ปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กยังเริ่มเขียนหนังสือไม่ได้ จนสามารถโจทย์แก้ไขสมการที่ซับซ้อนในระดับสูงได้ โดยตำราเรียนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษและมีการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของเด็กอยู่เป็นระยะ
 
เวลาในการเรียนจะเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้งค่าใช้จ่ายเริ่มต้นก็ตั้งแต่ 1,500  บาท/เดือนในระดับอนุบาลและเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนในระดับประถม  ซึ่งหลังจากเด็กเรียนจบในแต่ละวันแล้วจะมีแบบฝึกหัดซึ่งได้ออกแบบมาอย่างดีให้เด็กได้ฝึกฝนด้วยตนเองในระหว่างสัปดาห์ เพื่อใช้ประเมินความรู้ความเข้าใจและช่วยในการวางแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ข้อมูลด้านการลงทุนสำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมธุรกิจ

คนที่สนใจร่วมทำธุรกิจด้านการศึกษานี้คุณพลเอกกล่าวว่า “นอกจากหลักสูตรที่ดีแล้วเรายังมีระบบแฟรนไชส์ที่ดีพร้อมด้วยระบบซอฟแวร์เต็มรูปแบบซึ่งสามารถจัดการระบบได้ทุกที่ทุกเวลาช่วยให้คุณบริหารเวลาได้ง่าย และใช้เวลาสำหรับจัดการงานออฟฟิศเพียงเล็กน้อย 

เรายินดีเปิดรับพิจารณาผู้ประกอบการมีความพร้อมและมีทัศนคติที่ดีกับการศึกษาเพราะเราไม่ได้มองว่านี่เป็นเพียงแค่ธุรกิจแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือ เป็นโอกาสสำหรับคุณที่จะได้ช่วยสร้างความแตกต่างทางการศึกษาให้กับเด็ก ซึ่งเราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณประสบความสำเร็จเช่นกัน   
 
ส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นก็เป็นเรื่องของพื้นที่ เงินลงทุน ความพร้อม และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งเงินลงทุนเบื้องต้นคือ 220,000 บาท เพื่อรับสิทธิการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า ตลอดจนเรื่องของระบบการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอนและสื่อในรูปแบบต่างๆ และสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันด้านการศึกษาอยู่แล้ว คณิตศาสตร์ของ S.A.M สิงคโปร์แมทส จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาเรียนที่มีอยู่เดิมเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กๆ
 
คณิตศาสตร์แบบคิดวิเคราะห์คือช่องทางของอาชีพในอนาคต


 
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแม้จะดูมีอนาคตสดใสแต่ก็ควรมีเอกลักษณ์และคุณภาพ เพราะเป็นธุรกิจที่ทำแล้วมีผลต่ออนาคตของผู้เรียน คุณพลเอกกล่าวสรุปให้ฟังว่า “การเรียนคณิตศาสตร์ในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไปค่อนข้างมากจากเดิมที่เคยเน้นการคิดคำนวณตัวเลขแม่นยำและรวดเร็วซึ่งทักษะดังกล่าวจะให้ความสำคัญน้อยลง  

แต่จะมุ่งเน้นด้านการคิดวิเคราะห์มากขึ้น บริษัทหรือหน่วยงานในปัจจุบันต่างต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ที่ดี ซึ่งความต้องการทักษะด้านนี้ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกในอนาคต  ดังนั้นหากเด็กได้มีโอกาสฝึกฝนการคิดอย่างเป็นระบบตั้งแต่เล็ก ผลดีย่อมเกิดที่ตัวผู้เรียนเองในอนาคต”
 
และสำหรับเป้าหมายของ S.A.M สิงคโปร์แมทสจะไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการขยายสาขาแต่จะเน้นการรักษาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอด้วย
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/APnyJ3 
 
เรียบเรียงโดย ThaiFranchiseCenter.com
ข้อมูลแฟรนไชส์ สิงคโปร์แมทส์
- อ่านต่อได้ที่ ThaiFranchiseCenter : http://www.thaifranchisecenter.com/starfranchise/show.php?etID=471nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke moncler jakke